Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

torstai 24. toukokuuta 2012

Talouspetoksen sanakirja - totuus markkinoitujen käsitysten takana

On orastamassa ymmärrys siitä, että ei ole moraalisesti oikein tai taloudellisesti järkevää uhrata ihmisten perustarpeita sotien rahoittamiseksi - tai varojen siirtämiseksi eniten ansaitseville. Tarvitsemme uudenlaisen arvojärjestyksen, jonka luomiseksi on ymmärrettävä mistä puhutaan.

Toimittaja: Riikka Söyring
23.5.2012, Verkkomedia.org

Talouspetoksen sanakirja - totuus markkinoitujen käsitysten takana
Toimittajan johdanto:
Miksi sanat ovat tärkeitä? Sanat ovat kuin työkaluja ihmisen ajattelun työkalupakissa. Jos sanojen todellinen sisältö on päinvastainen niiden ilmimerkitykseen nähden - kuten virallisessa kielenkäytössä usein on - ajattelu, ja sitä kautta todellisuuden hahmottaminen vääristyy.

Todellisuus sanojen takana
Sosiologian professori James Petras tylyttää Information Clearing Housen artikkelissa "materiaalisten olosuhteiden heikentyneen enemmistöllä työtä tekevää väestöä, kun kapitalistiluokka on siirtänyt kriisien koko taakan palkansaajien niskoille."
Petras katsoo, että vaikka monessa maassa parlamenttipuolueiden voimasuhteet ovat muuttuneet jyrkästi äänestäjien osoitettua tyytymättömyytensä - esimerkiksi Italiassa, Ranskassa, Englannissa - todellista muutosta voi joutua odottamaan, koska "vasemmisto haluaa palata menneisyyteen, jossa kapitalismi oli säädeltyä ja valjastettu palvelemaan hyvinvointivaltiota."
Petraksen mukaan vielä ei täysin ole oivallettu sitä, että vanhan ajan kapitalismi on kuollut ja kuopattu; tilalla on uusi malli, jolla on globaali toimintakehys ja haltuunotetut valtiot, jotka eivät kallista korvaansa "uudistus-" ja suunnanmuutos"-ehdotuksille.
Petras sanoo myös, että äänestäjien ymmärtämättömyydestä on kiittäminen vasemmistolaisia kirjoittajia, journalisteja ja akateemikkoja, jotka ovat adaptoituneet järjestelmään, ja auttavat peittämään todelliset sosiaaliset suhteet ja brutaalin hyväksikäytön sekä siitä seuraavan massaköyhtymisen.
"Jopa esittäessään kritiikkiä, he käyttävät kapitalismin puolestapuhujien muovaamaa sanastoa, termejä ja konsepteja...todelliset, ensijaiset sosiaaliset voimat jäävät identifioimatta...massatietoisuus jää syntymättä."
Tällaisia termejä Petraksen mukaan on esimerkiksi "markkinat", jolle on annettu ihmisen ominaisuuksia ja voimia.
"Meille kerrotaan, että ´markkinat vaativat palkkojen leikkauksia´ millä sanonnalla se erotetaan kapitalistiluokasta. Markkinat, tavaroiden myyminen tai vaihtaminen on ollut olemassa tuhansia vuosia erilaisissa sosiaalisissa järjestelmissä hyvin erilaisissa viitekehyksissä... Markkinoista puhuminen ja kirjoittaminen irroittamalla se vallitsevista olosuhteista on petollista; ´markkinoita´ ei ole olemassa itsenäisenä ilman vallitsevia sosiaalisia olosuhteita...´markkinat´ eivät toimi erillään ja irrallisena sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta mutta puhumalla ja kirjoittamalla niin kuin näin olisi, häivytetään näkyvistä olennainen tieto eri yhteiskuntaluokkien välisistä suhteista," Petras painottaa.

Talouspetoksen sanakirja - opi lukemaan totuus
"Oleellista on ymmärtää - vaikka se nykyään pyritäänkin jättämään keskustelun ulkopuolelle - että kapitalistinen luokka omistaa ja hallitsee tuotantoa ja jakelua, kapitalistinen luokka omistaa mainosvälineet, kapitalistiset pankkiirit myöntävät luottoa tai kieltäytyvät sen myöntämisestä, ja kapitalistien nimittämät viranomaiset ´sääntelevät´ ´markkinoiden´ toimintaa - tai ovat sääntelemättä. Siksi propagandistit viittaavatkin siihen, että ´markkinoiden vastustaminen´ on yhtä kuin tavaroiden vaihdon - ja yhteiskunnan hyväntekijän - vastustaminen."
"Eräs suosittu kaunisteleva ilmaisu, peitesana hirmuiselle todellisuudelle, on ´talouskuri´. Talouskuri-sanan käytöllä kaunistellaan palkkojen, eläkkeiden ja sosiaaliturvan leikkauksia sekä huimaa lisäystä regressiivisiin veroihin ( toim.huom. Regresiivisessä verossa veroaste laskee verotuksen kohteen kasvaessa eli köyhä maksaa enemmän kuin rikas). ´Talouskuri´ merkitsee käytännössä helpotuksia ja suurempia voittoja yrityksille sekä kasvavaa eriarvoistumista, vaikka sanana se antaa ymmärtää kyseen olevan hyveistä kuten itsekuri, yksinkertaisuus, säästäminen, vastuu, ylellisyysrajoitus, tuhlaamisen lopettaminen jne.."
"Talouskuri-sanalla kuvaillaan poltiikkaa, joka todellisuudessa kuitenkin eriarvoistaa, ja vähentää työntekijöiden sekä työttömien mahdollisuuksia terveydenhuoltoon, koulutukseen ja perustoimeentuloon samalla kun osakkeenomistajien saamat tuotot taataan," Petras tähdentää.

´Vapailla markkinoilla´ tarkoitetaan julkisen sääntelyn lakkauttamista sekä sitä, että valtio on lopettanut kansalaistensa oikeuksien puolustamisen ja antanut luvan yhteiskunnalliselle tuhotyölle.
´Talouden toipuminen´ merkitsee suuryhtiöiden voittojen hankinnan palautumista entiselle tasolle - sekä massakurjistumista.
´Yksityistettäessä´ myydään julkiset omistukset sekä kansallisomaisuus alle nimellisarvon yksityisille korporaatioille - jonka jälkeen hinnat nousevat.
´Tehostaminen´ viittaa yrityksen taseisiin, jotka täytyy ´tasapainottaa´ sen jälkeen kun poliittisesti nimitetyt johtajat ovat hoitaneet homman kotiin ja saattaneet julkisen sektorin siihen tilaan, että voidaan väittää sen tarvitsevan yksityistämistä palvelujen turvaamiseksi.

Muita vastaavia peitesanoja ovat "uudistus" ja "rakenteellinen sopeutus". Nykyään niillä ei enää viitata muutokseen, joka veisi parempaan suuntaan; joka vähentäisi eriarvoistumista ja lisäisi kansalaisten hyvinvointia, vaan aivan päinvastoin.
Nykyään "uudistuksella" ja "rakenteellisella sopeutuksella" viitataan työväestön oikeuksien poistamiseen kuten lakko-oikeuden lakkauttamiseen, irtisanomisten helpottamiseen, pääoman liikkeiden sääntelyn lopettamiseen ja yksityisesti omistettujen korporaatioiden etuoikeuksien lisäämiseen.
"Uudistus merkitsee rikkaiden etuoikeuksien lisäämistä, rakenteellinen sopeuttaminen merkitsee julkisten palveluiden purkamista ja yksityistämistä sekä lain työntekijöille tarjoaman suojan purkamista," sanoo Petras, "kielikin on korruptoitu."

Käynnissä suuren luokan talouspetos 
Petras ei ole yksin mielipiteidensä kanssa. Laatulehti The Nation kirjoittaa: "On jotain sairasta politiikoissa, jotka kertovat lapsille, että heidän täytyy luopua lounaastaan, jotta miljardöörispekulantit voivat jatkaa verojen välttelyä."
"Talouskurin kannattajat - Madisonilta Washingtoniin ja Berliinistä Ateenaan - haluaisivat meidän uskovan, että kansojen, valtioiden ja yhteisöjen täytyy uhrautua ja luopua koulutuksesta, julkisista palveluista ja terveydenhuollosta, että budjetit saataisiin tasapainoon. Kuitenkin samat poliitikot, jotka paasaavat talouskurin puolesta, löytävät aina rahaa suuryritysten verohelpotuksiin, sotatarvikkeiden alihankkijoille ja sotiin... Poliitikot kertovat talouskurivaleita... mutta ihmiset panevat vastaan."

"On orastamassa ymmärrys siitä, että ei ole moraalisesti oikein tai taloudellisesti järkevää uhrata ihmisten perustarpeita sotien rahoittamiseksi - tai varojen siirtämiseksi eniten ansaitseville. Tarvitsemme uudenlaisen arvojärjestyksen."

"(Kaikesta huolimatta) Yhdysvalloissa on liikkeellä uudet suuntaukset, jotka haastavat talouskurivaleet ja sen, että loppumaton rahankäyttö sotavarusteluun on tarpeen... Ja ne tulevat puoluekentän ulkopuolelta... Se on liikkeellä, ja se kasvaa," The Nation riemuitsee.
Niinpä. Länsimaissa kuohuu. Yhdysvalloissa yhä suurempi osa väestöstä - myös työssäkäyvistä - elää ruokakupongeilla. Espanjassa ja Kreikassa on ollut tusinan verran yleislakkoja ja useita miljoonia osanottajia keränneitä mielenosoituksia. Saksassa nykyistä rahoitusjärjestelmää ja epädemokraattista kehitystä vastustava Blockupy Frankfurt-mielenosoitus keräsi yli 20 000 ihmistä useaksi päiväksi Frankfurtiin. Ranskan NATO-myötäilijäpresidentti Nicholas Sarkozy lensi vaaleissa yli laidan, Saksassa liittokansleri Angela Merkelin puolue kristillisdemokraatit on kärsinyt vaalitappion osavaltiossa toisensa jälkeen.
Yhdysvalloissa, Kanadassa, Saksassa, Suomessa ja monessa muussa maassa useissa kaupungeissa istuu Occupy -leiriläisiä, jotka vastustavat länsimaiden hyökkäyksiä muihin maihin, vaativat talousdemokratiaa, valtioiden suvereniteetin kunnioittamista sekä korporaatioiden ylivallan murentamista.
Liikehdintä on tosiaan alkanut.

Lähteet:

The Nation, John Nichols: The uprising has begun - A new politics that rejects austerity and wars of whim
Information Clearing House, prof. James Petras: The politics of language and the language of political repression
RT News: Blockupy Frankfurt: Thousands wrap up four-day protests (video. photos)