Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

maanantai 4. kesäkuuta 2012


Rahajärjestelmämme on sairas
(Blogin ylläpitäjä ei välttämättä ole artikkelin kannanottojen kanssa samaa mieltä)   
"Jos amerikkalaiset milloinkaan sallivat yksityisten liikepankkien kontrolloida rahan luontia, pankit ja korporaatiot tulevat riistämään ihmisiltä - ensin inflaation, sitten deflaation kautta kaiken heidän omaisuutensa, kunnes heidän lapsensa kulkevat kodittomina sillä mantereella, jonka heidän isänsä valloittivat."
- Thomas Jefferson, Yhdysvaltain 3. presidentti

Toimittaja: Riikka Söyring
3.6.2012, Verkkomedia.org 

Maailmantalous heiluu kiikun kaakun kuieilun partaalla. Euro, jonka piti tuoda vakautta ja hyvin-vointia, roikkuu löysässä hirressä. Euroalueella Espanjassa, Italiassa, Kreikassa Taloussivusto  ZeroHedge siteeraa Also Sprach Analyst- taloussivustoa, jonka mukaan myös Kiinassa olisi meneillään pankkiryntäys: "Wuyshanin teollisuusalueella...sellaisten pankkien kuin China Construction Bank, Agricultural Bank of China sekä Industrial and Commercialtä  ole välttämät Bank of China´n ulkopuolella jonotetaan, ihmiset haluavat rahansa ulos pankeista".

Japani ja Kiina ovat sopineet luopuvansa keskinäisessä kaupankäynnissään dollarin käytöstä. Euroalueen valtioiden 10 vuoden velkakirjat eivät kelpaa sijoittajille, Saksan velkakirjoja lukuun ottamatta. Pankkien ja valtioiden luottoluokituksia lasketaan tukussa. Riskienhallinta on edelleen hakusessa. ´Markkinoiden´ sääntely ja valvonta on tapettu.
Pääomapako jatkuu. Pelkästään PIIGS -maista (Portugali, Irlanti, Italia, Espanja ja Kreikka) arvioidaan viimeisten kahden kuukauden aikana poistuneen 200 miljardia euroa - "pelastustoimista" huolimatta. Tai niiden takia?
Yhdysvalloissa osakemarkkinoiden arvo putosi biljoona (tuhat miljardia) dollaria toukokuussa. Globaaleilla osakemarkkinoilla arvosta häipyi toinen biljoona.
Kaaos vallitsee, ja synnyttää paniikkia.
"Rahakaasu", kuplatalous ja kasvuvaatimukset
Vastauksena kriiseihin, jotka johtuvat pääasiassa holtittomasta luottolaajennuksesta sekä sääntelyn ja valvonnan puutteesta, Euroopan keskuspankki EKP hakkaa tietokoneen näppäimistöt kuumina lisää luottolaajennusta euroalueen konkurssikypsille pankeille, lisää kvantitatiivista kevennystä (QE), toisin sanoen väärentää rahaa, jolla ei ole vastinetta: fiat -rahaa.
Vastauksena itse aiheutettuihin kriiseihin Yhdysvallat pumppaa "rahakaasua" kvantitatiivisen kevennyksen muodossa talouteen, toisin sanoen "laajentaa rahakantaa" eli "luo rahaa tyhjästä". mättTalouteen? - Pankeille.
Vastauksena itse aiheutettuihin kriiseihin - valtioiden velkakriisiin, pankkikriisiin, taantumaan, tasetaantumaan, luottolamaan, euroalueen maiden yli- ja alijäämien epätasapainoon sekä suurtyöttömyyteen - europäättäjät haluavat lisää samaa, joka kriisit aiheutti: liittovaltiopyrkimyksiä, pankkiunionia, euroalueen laajuisia talletustakauksia, yhteisvastuuta ja yhteisvelkoja, eurobondeja.
Euroalueen pysyvää takausrahastoa, Eurooppalaista va(r)kausmekanismia (EVM) ei vielä ole ratifioitu kaikkien jäsenmaiden toimesta, ja siitä huolimatta Euroopan komissio haluaa jo nyt muuttaa sen mandaattia, sisällyttää EVM:n toimintaan mahdollisuuden tukea pankkeja suoraan. Konkurssikypsien pankkien suora rahoittaminen on vallankaappausyritys, yritys sementoida pankkien valta ja ensisijaisuus: mallissa pankeista tulisi yhteensulautuneita valtion kanssa, ja veronmaksajille jäisi "ilo" toimia pankkien selviytymisen takuumiehinä.
Malli sallisi pankkien ja sijoittajien olla ottamatta toiminnastaan seuranneita tappioita omalle kontolleen. Kaikki menetykset jäisivät veronmaksajien maksettaviksi samalla kun talouskurivaatimukset ovat ajaneet euroalueen eteläiset reunamaat vakavaan taantumaan ja nostaneet työttömyyden ennätyslukemiin.
Kaikkea toimintaa perustellaan tarpeella "saavuttaa markkinoiden luottamus" sekä "estää tartunnan leviäminen". Mutta mikä muukaan on meneillään kuin tartunnan leviäminen?
´Talouden lääkärit´ ja ´asiantuntijat´ ovat tehneet väärän diagnoosin - ja määränneet hoidon sen mukaan.
Niinpä vastauksena poliitikkojen ja pankkien sekoiluun ovat lamaan varustautuvat, vähemmän hyväuskoiset kuluttajat siirtäneet kaikkia suuria hankintoja, vähentäneet kulutustaan, ja maksavat pois luottojaan, mikä kasvattaa mahdollisuutta pankkien kaatumiseen ja valtioiden lisävelkaantumiseen, onhan pankkien myyntituote velka.
Epäilemättä siis kohta havaitaan "tarve uudelleenpääomittaa pankkeja" valtioiden toimesta
Rahajärjestelmämme on sairas
Kuplia ja inflaatiota syntyy, koska raha on velkaa. Velka kasvaa kestämättömäksi, koska valtiot ovat luopuneet rahanluontioikeudestaan ja antaneet sen liikepankeille.
Yhdysvaltain kolmannen presidentin, Thomas Jeffersonin sanat ""Jos amerikkalaiset milloinkaan sallivat yksityisten liikepankkien kontrolloida rahan luontia, pankit ja korporaatiot tulevat riistämään ihmisiltä - ensin inflaation (velkakuplat), sitten deflaation (taantuma ja lama) kautta kaiken heidän omaisuutensa, kunnes heidän lapsensa kulkevat kodittomina sillä mantereella, jonka heidän isänsä valloittivat." ovat yhä, lähes 300 vuotta myöhemmin, ajankohtaiset.
Kyse ei ole siitä, eteivätkö syy-seuraus -suhteet olisi tiedossa.
Euroalueenkin katastrofiin johtanutta talouskriisiä tutkinut riippumaton asiantuntijaryhmä FCIC, Financial Crisis Inquiry Commission on julkaissut loppuraportin (662 sivua) sekä yhteenvedon päätelmistään (14 sivua).
Harvassa raportissa näkee jo esipuheessa näkee niin jyrkkää lausumaa kuin mitä FCIC:in raportissa on. Heti esipuheessa ilmoitetaan:
"Eräät tahot Wall Streetilla ja Washingtonissa, joilla on osuutensa vallitsevan tilanteen syntyyn, saattavat tuntea houkutusta pyyhkiä muistista koko kriisin tapahtumat, tai ehdottaa, ettei kukaan olisi kyennyt kriisiä ennustamaan tai estämään. Tämä raportti pyrkii paljastamaan tosiasiat, identifioimaan vastuulliset, purkamaan myyttejä ja auttamaan kaikkia ymmärtämään kuinka kriisi olisi voitu välttää. Tämä raportti on yritys tallentaa historia, ei uudelleen kirjoittaa sitä - ja estämään historian uudellen kirjoittaminen."
Pääasiallisiksi syypäiksi kriisiin FCIC:in asiantuntijat nimeävät kolme tekijää: sääntelyn purkamisen, rahoitusteollisuuden toiminnan valvonnan puutteet sekä rikosten sallimisen de facto (deregulation, desupervision, de facto decriminalization). Tuhon suuruuteen vaikutti suuresti valvontaviranomaisten lepsuilu, poliittisten päättäjien tietämättömyys sekä pankkien rikollinen toiminta.
FCIC:in mukaan joka ryhmää ja niiden toimintaa voi kuvata sanoilla "systemaattinen moraalikato".

Brittiläisen taloustoimittaja Nicholas Shaxsonin mukaan puolet kaikesta maailmankaupasta kulkee veroparatiisien kautta, eivätkä poliitikot ole saaneet mitään aikaan estääkseen kansainvälistä veronkiertoa. Shaxson arvioi, että pelkästään henkilökohtaista omaisuutta on piilotettu verotussyistä noin 10 biljoonan, eli kymmenen tuhannen miljardin dollarin arvosta.
Kun huomioidaan yritysten harjoittama "aggressiivinen verosuunnittelu", kansankielellä verojen välttely, saadaan hieman näppituntumaa siihen, mitkä ovat valtioiden menetykset.
Tyhjästä on paha nyhjäistä - valtionkaan.
Valtioiden ei tarvitsisi lainata rahaa yksityisiltä liikepankeilta, ne voivat luoda rahaa itse pitkän tähtäyksen investointeihin ja infrastruktuuriin, terveyteen ja muihin perushyvinvoinnin rakenteisiin.
Tällä tavoin vältettäisiin koko talouden joutuminen vuorotellen kuplan paisumiseen ja sitä seuraavaan omaisuusarvojen vähenemiseen, konkursseihin, vararikkoihin, velkadeflaatioon, sisäiseen devalvointiin (=työttömyys ja palkkojen jäädyttäminen), leikkauksiin ja supistuksiin.
Miksi siis...
Euroopan talouskriisiä ei aja eteenpäin markkinoiden paine vyönkiristyksille, vaan pääsyy kriisin syvenemiselle ja pitkittymiselle on eurooppalaisten päättäjien poliittinen agenda, päättelee amerikkalainen taloustieteilijä Mark Weisbrot.
Weisbrotin mukaan Euroopan keskuspankki EKP, Euroopan komissio ja kansainvälinen valuuttarahasto IMF ajavat erityisesti heikommissa kriisimaissa pakonomaisesti läpi poliittisia muutoksia, joiden puolesta näiden maiden kansalaiset eivät koskaan äänestäisi.
Kriisiä käytetään hyväksi, jotta saataisiin oikeistolaiset talousmuutokset läpi kaikkialla euroalueella. "Työvoiman neuvotteluaseman heikentäminen on osa pitemmän ajan strategiaa, jonka tavoitteena on lakkauttaa hyvinvointivaltio," Weisbrot alleviivaa.
Euroopan komission sekä keskuspankki EKP:n haluama pankkiunioni vahvistaisi finanssisektorin valtaa (aiemmin) suvereenien valtioiden yli.
Talouskriisiä tutkineen FCIC:in loppupäätelmät ovat yksiselitteiset: globaali talouskriisi oli - ja on - seurausta ihmisten toiminnasta: virhearvioista, tehdyistä päätöksistä ja tekemättä jättämisistä - ja se olisi ollut vältettävissä.
Miksi siis poliitikot ajavat pankkiunionia, vastoin kansalaisten tahtoa? 
Katso tämä! --- Eikö muka tiedetty 15 vuotta sitten...
Lue myös:
Talouspetoksen sanakirja - totuus markkinoitujen käsitysten takana
Lähteet:
Reuters: EU calls for eurozone banking union, direct bank recapitalisations
Economic Times: Spain cries for help: is Berlin listening?
Also Sprach Analyst: There was a bankrun in China just now
YLE: Puolet maailmankaupasta kulkee veroparatiisien kautta
MTV3: Vaarallisten ideologioiden kannattajat ovat kaapanneet Euroopan talouden
21st Century Business Herald (kiinaksi)
Business Insider, Bruce Krasting: Stop believing what these ´experts´ say
ZeroHedge: US Debt Soars By $54 Billion Overnight, Closes May At Record $15,770,685,085,364.10
ZeroHedge: Did The SEC Hint At A 7% Market Plunge?
Market Oracle, Rudy Avizius: The Disease is our Monetary system
FCIC, Financial Crisis Inquiry Commission: Conclusions
FCIC: Final Report (662 sivua)
Harvard Review: Debt, Deficits and Modern Monetary Theory