Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

lauantai 3. tammikuuta 2015

پشت تمام بحران های جهان صندوق بین الملل پول پنهان است

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

گفتگوی روزنامه «یونگه ولت» با «ارنست ولف» نویسنده کتاب «صندوق بین المللی پول یک قدرت جهانی – تاریخچه یک چپاول»

- صندوق بین المللی پول در سیاست جهانی نقش مهمی ایفا می کند – کافیست فقط نگاهی به اوکرائین ورشکسته بیافکنیم – شما اخیرا کتابی نوشتید در باره این سازمان- سرنخ آن دردست کیست؟

- فقط و فقط دردست آمریکا. صندوق بین المللی پول 70 سال پیش در کنفرانس " برتون وودز" آفریده شد – این کنفرانس بعدا کاری کرد که درتاریخ بشرنظیر ندارد، به این معنی که کنفرانس دلارآمریکا را تبدیل کرد به معیارسنجش برای تعیین ارزش پولهای جهان ساخت وبا اینکارتسلط اقتصاد آمریکا رابرجهان تثبیت کرد. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول درمرحله آغازین این بود که کاری کند که تمام پولهای جهان به دلار وابسته شوند.

- یعنی صندوق بین المللی پول یک اهرم سیاسی در دست آمریکاست؟

- مطلقا. امریکا در کمسیون های صندوق بین المللی 16 درصد رای مسدود کننده دارد- کلیه تصمیمات باید با اکثریت 85 درصدی بتصویب برسند. این 16 درصد (سهام راهبردی Sperrminorität) درواقع یک نوع حق وتو است. دومین سهام داربزرگ درصندوق بین المللی ژاپن وسومی آلمان است، ولی این دو کشور نقشی بازی نمی کنند.

- دولت آمریکا در تصمیماتی که می گیرد تا چه حد استقلال دارد؟

- دولت آمریکا خود بازوی سیاسی وال استریت است. دولت تصمیمات وخواست های بانک های بزرگ و هجفوند ها را به اجرا می گذارد.

- بازگردیم به موضوع اوکرائین: صندوق بین المللی پول چه شرائطی برای دادن کمک مالی قائل می شود؟

- صندوق بین المللی پول در ماه آوریل 17 میلیارد دلار در اختیار اوکرائین گذاشت. این پول باید به مصرف پرداخت بدهی های دولت برسد – یعنی پرداخت به بانک های بزرگ بین المللی – و پر کردن چاله چوله های بودجه کشور. هزینه های آن را باید مردم شاغل بکار   بپردازند. از جمله با افزودن 50 درصد بربهای گاز، بیرون کردن فله ای کارمندان دولت و تثبیت حداقل دستمزدها. دستمزد هائی که هم اکنون هم چندرغازی بیش نیست. طبق محاسبه من چیزی است درحدود ساعتی 45 سنت.

صندوق بین المللی پول چند بار به اوکرائین اعتبار داده است، ولی چند قسط ازهمین اعتبار را هم نپرداخته، چون اوکرائین شرائط دریافت اعتبار را تامین نکرده است وصندوق بین المللی با همین عمل خود   بی ثباتی را گسترش هم داده است. اوکرائین تا گلو غرق در مشکلات اقتصادی است. گرچه صندوق بین المللی پول ادعا می کند که قصد دارد به اوکرائین کمک کند تا از این وضع نجات یابد ولی در عمل با استفاده از درماندگی این کشور به سرمایه گذاران بین المللی کمک میکند تا به سود های بیشتری دست یابند. هزینه آن را هم باید کارگران و کارمندان و مردم تهی دست بپردازند.

- آیا نمونه های مثبتی از کار های صندوق بین المللی پول وجود دارد؟

- موردی بنظرم نمی رسد. وظائفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از : ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی 70 سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در آمریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند.

- غرب از مدت ها پیش در تلاش است تا روسیه را به تنگنا براند. تبلیغات مربوطه هم مدت ها قبل از پیدایش بحران کریمه آغاز شده یود، یعنی از زمان مسابقات زمستانی المپیک در سوچی. هدف آن چیست؟

- واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است – بدنبال این سیاست تا کنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبی، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرائین هستیم – که در آنجا حریفهای اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هائی هم که به کره شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی آمریکا اینست که اقتصادش روبه ورشکستگی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را درجریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی میتوانند خود را سرپا نگهدارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها درآستانه سقوط است.