Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

keskiviikko 17. heinäkuuta 2013

بانکهایی که ازسیاه هم سیاهتر کارمیکنند! این سیستم (سرمایه داری)همه اش سیاهکاری وتبهکاریست

Suomalainen varjopankki aloittelee valvonnan ulkopuolella

Suomalainen varjopankki aloittelee valvonnan ulkopuolella
Suomalainen GF Money tarjoaa lainaa yrityksille, jotka eivät rahaa pankista saa. Varjopankin toimintaperiaate on ylevä. Fivan mukaan ongelma on, että varjopankkien toimintaa ei valvo kukaan.

Suomalaisella GF Money -varjopankilla on kovat tavoitteet. Toimitusjohtaja Kari Keskitalon mukaan yhtiön tavoitteena on kasvattaa lainakantansa kymmeneen miljoonaan euroon vuoden loppuun mennessä.
Realistisesti lainakanta kasvaa 6–10:een miljoonaan euroon, Keskitalo arvioi.
– Nyt on vuoden puoliväli, ja olemme kohta puolimatkassa tavoitteissamme, hän sanoo Taloussanomille.
GF Money aloitti toimintansa viime vuonna. Yhtiö on vielä alkutaipaleella. Alkuvuosi meni toiminnan käynnistelemiseen, mutta lainakanta on noussut jo muutamaan miljoonaan euroon.

GF Moneyn kertoma toimintaperiaate kuulostaa ylevältä: auttaa yrityksiä, jotka eivät saa lainaa muualta. Pankit ovat kiristäneet luottohanojaan talousmyllerryksen ja lisääntyneen pankkisääntelyn takia.
– Meidän luo tulee yrityksiä, jotka ovat lainanneet jo enimmäissumman Finnveralta ja pankeilta. Emme kilpaile Finnveran tai pankkien kanssa, kaikki ovat olleet innostuneita toiminnastamme, Keskitalo kehuu yhtiötään.
GF Money ottolainaa rahaa sijoittajilta kiinteällä kymmenen prosentin korolla. Antolainauksen korko on keskimäärin 16 prosenttia. GF Moneylle jää keskimäärin 4,5 prosenttia, koska lainoista pitää vähentää järjestelypalkkioita ja muita kuluja.
– Jos yritys saa investoinnilleen 25 prosentin tuoton, he ottavat ilomielin meiltä lainaa, Keskitalo sanoo.
Lainaa ottaneiden yritysten toimialat vaihtelevat laidasta laitaan. Onpa lainaa myönnetty myös asunnonostoon.
Keskimääräinen laina on 250 000 euroa. Antolainat ovat laina-ajaltaan lyhyempiä kuin GF:n ottamat lainat.
Seula on tiukka. GF Money myöntää lainaa vain noin kymmenelle prosentille hakijoista, Keskitalo kertoo.
Valvonnan
ulkopuolella

Rahoitusmarkkinoita valvovan Finanssivalvonnan (Fivaa) apulaisjohtaja Jukka Vesala suhtautuu kriittisesti varjopankkeihin. Yksittäistä toimijaa Vesala ei kommentoi.
Varjopankeissa Fivaa kiinnostavat niiden aiheuttamat riskit rahoitusjärjestelmälle.
– Jos sääntelyn kiristämisen seurauksena toimintaa siirtyy säännellyn toiminnan ulkopuolelle, se ei ole hyvä. Sääntelyn pitäisi olla riittävän kattavaa, jotta toiminta, joka aiheuttaa riskejä, olisi valvonnan piirissä, Vesala sanoo.
Valvonnan kannalta keskeistä on, täyttyvätkö varjopankissa luottolaitostoiminnan piirteet.

– Jos toimiluvan ehdot täyttyvät, se tulee luottolaitostoiminnan piiriin, mikä on tärkeää. Jos luottolaitostoiminnan edellytykset eivät täyty, se on muuta elinkeinotoimintaa, joka ei kuulu Finanssivalvonnan toimikenttään, Vesala sanoo.
Kenen toimintakenttään se silloin kuuluu?
– Yleisen yritys toiminnan sääntelyn ja valvonnan piiriin, Vesala sanoo.
"Valvonnan puuttuminen
ei ongelma"

GF Moneyn Kari Keskitalon mielestä valvonnan puuttuminen ei ole ongelma. Hän kertoo käyneensä Fivan kanssa läpi sen, mitä GF Money saa tehdä ja mitä ei.
Talletusten vastaanottaminen ja talletuksista puhuminen on kielletty. Talletussuojaa ei ole. Sijoituksia ei saa mainostaa, mutta rajattuun joukkoon voi ottaa yhteyttä.
– Saamme harjoittaa tarkkuusammuntaa mutta emme ampua summamutikassa, Keskitalo kertoo.
Omassa tiedotteessaan GF Money kutsuu itseään varjopankiksi. Toimitusjohtaja Keskitalo pitää termiä kuitenkin ongelmallisena siihen liittyvän stigman vuoksi. Varjopankkeja on pidetty yhtenä syynä vuonna 2008 alkaneeseen maailmanlaajuiseen talouskriisiin.
Keskitalo luonnehtii GF Moneyn toimintaa pikemmin "suoralainaukseksi". Hän uskoo kilpailevien toimijoiden tulevan markkinoille pian.
Varjopankkitoiminnassa riskit ovat samankaltaisia kuin perinteisessä pankkitoiminnassa. Vaarana on, että lainoja ei makseta takaisin.
Jos varjopankkeja tulee lisää markkinoille tai nykyiset toimijat kasvavat, myös riskit kasvavat ilman, että kukaan valvoisi toimintaa.
Keskitalo pitäisi hyvänä, jos myös varjopankkien toimintaa valvottaisiin.
– Sitten loppuisi toiminta, joka ei ole sijoittajille eikä lainanottajille hyväksi.

Soros: Varjopankkisektori uhkaa jo Kiinan kasvua

Kiinalla on ”muutama vuosi” aikaa saada paisunut varjopankkisektorinsa hallintaan, arvioi suursijoittaja George Soros.

Bloomberg
8.4.2013
Sijoittaja George Soroksen mukaan Kiinan varjopankkisektorin kasvussa on ollut samankaltaisuuksia verrattuna viime vuosikymmenen lopun finanssikriisiin.
– Kiinan varjopankkisektorin nopealla kasvulla on joitakin häiritseviä yhtäläisyyksiä Yhdysvaltain subprime-markkinaan, joka aiheutti vuosien 2007-2008 finanssikriisin, Soros sanoi Kiinassa Boaon talousfoorumin yhteydessä.
Hän uskoo kuitenkin, että paikalliset viranomaiset ovat tietoisia vaaroista.
– Jos Yhdysvaltain kokemukset toimivat ohjenuorana, on viranomaisilla muutama vuosi aikaa saada varjopankkisektori kuriin. On erittäin tärkeää, että viranomaiset onnistuvat. Ei vain Kiinalle, vaan koko maailmalle.
Yleensä esimerkiksi erilaisten rahastojen, pääomasijoittajien ja rahaa lainaavien yhtiöiden katsotaan kuuluvan varjopankkeihin. Lakipykälien kannalta kyseiset tahot eivät kuitenkaan ole pankkeja, vaikka toimivatkin rahan välittäjinä.
Varjopankit ovat olleet tärkeitä etenkin Kiinan pienyrityksille. On arvioitu, että jopa 97 prosenttia maan 42 miljoonasta pienyrityksestä on virallisen pankkilainoituksen ulkopuolella.

Viimeaikainen korkojen nousu on Soroksen mukaan kasvattanut paikallisia luottoriskejä esimerkiksi asuntolainoituksessa.
Kiinan uusi johto on kertonut pyrkivänsä tukemaan talouskasvua lisäämällä kotimaista kysyntää, kun se aiemmin on nojannut lähinnä vientiin ja investointeihin. Soros arvioi, että Kiinan onnistunee talousmallinsa muuttamisessa.
– Kiina on onnistunut muokkaamaan kasvumalliaan useita kertoja lähimenneisyydessä. Joten on kaikki syyt uskoa, että he pystyvät tekemään sen uudestaan, Soros sanoi